projectgroep BC

BrabantConnect is een project in het kader van het programma Slimme Zorg van de provincie Noord Brabant. Namens de projectpartners wordt het project vormgegeven door de Projectgroep. Dit zijn de mensen die ieder vanuit hun eigen expertise BrabantConnect verder ontwikkelen. Hier een korte kennismaking met hen.

Marie-Jose Brandel | Directeur Ketenzorg Surplus | Projectleider BrabantConnect

QueTal TV

Al jaren werkzaam bij de Surplus Groep West-Brabant, een organisatie die verantwoordelijk is voor de Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Comfort in de kleine kernen van West-Brabant. Was jarenlang directeur kinderopvang binnen Surplus. Sinds begin 2010 directeur Ketenzorg en productontwikkeling om bij Surplus de Keten Wonen, Zorg en Welzijn mede te organiseren. Deed studies als Personeel en Arbeid en Arbeidsmarktpolitiek en haalde haar MBA Health.

 

Frans Stravers | Commercieel directeur Mextal B.V. | Partner BrabantConnect

ShareCare

Is ruim 10 jaar bezig met de vraag hoe ICT zorg en preventie kan ondersteunen. Afgestudeerd op 'informatisering van zorgorganisaties' en pionier op dit gebied. Met zijn sociologische achtergrond beweegt hij zich op het snijpunt van mens en techniek. Stond mede aan de basis van het virtuele verpleeghuis en is nu commercieel directeur van Mextal, de ontwikkelaar van VieDome. Nauw betrokken bij innovatieprojecten als de woonservice gemeente Geldrop-Mierlo, BrabantConnect en transmuraliseringsprojecten in de langdurige zorg.